(Martin HŮRKA, Je Výmola dávnou Žiřinou?, Mochovský zpravodaj, 2023, roč. 17, č. 2, s. 68-69)

Mochovem odnepaměti protéká potok Výmola. Význam názvu je zřejmý, stáří tohoto označení však nikoli. Nedávné bádání Jana Psoty potvrzuje, že potok se dříve nazýval nejednotně. Na dolním toku v oblasti Sedlčánek a Mochova Výmola, na středním toku Úvalský potok, na horním toku pak Zelená strouha. Existovala ještě další lokální označení. V přehledových topografických publikacích 19. století převažoval název Úvalský potok, tedy označení odvozené od největší obce, kterou Výmola protéká. Tok s v současnosti oficiálně uznávaným pramenem u obce Mukařov měří více než 33 kilometrů.

Nyní se vydejme několik staletí nazpět, do dob, ze kterých máme jen malé množství písemných pramenů. Některé by totiž mohly svědčit o ještě jednom názvu našeho potoka. Potok, který je ve středověkých čelákovických městských knihách opakovaně nazýván jako Jiřina, lze patrně ztotožnit s dolním tokem Výmoly při jeho soutoku s Labem. Zmínku nacházíme např. roku 1463, kdy se uvažovalo o prokopání strouhy, pomocí níž by si Čelákovičtí mohli svést vodu ze svých polí do potoka Jiřiny, a tím napomoci odvodnění a lepšímu využívání příslušných zemědělských ploch. Vlastní místo soutoku i koryto toku se v rovinaté krajině často měnilo (jistě více než v úseku nad Mochovem). Název Jiřina pak koncem 18. století přešel na
nově vzniklou stejnojmennou osadu. Tím však výčet zajímavostí nekončí. Nastiňme si ještě jednu pozoruhodnost (byť je v současnosti stále ještě pouze v rovině hypotézy). V nejstarší v Čechách sepsané kronice zmiňuje na počátku 12. století známý kronikář Kosmas při vymezení území Slavníkovců potok jménem „Surina“ či „Sirina“. Slavníkovci sídlili až do jejich vyvraždění koncem 10. století na Libici (nad Cidlinou). Hraniční potok měl dle Kosmy ležet při západní hranici slavníkovského území, tedy v místech, kde se moc těchto knížat střetávala se zájmy Přemyslovců. Kosmas
kroniku psal latinsky.

Latinské termíny „Surina“ či „Sirina“ lze patrně přepsat jako „Žuřina“ či „Žiřina“. A to již může být kousek k našemu potoku Jiřina (Výmola), jak si ostatně povšimli regionální historici již před přibližně 100 lety. Změnu názvu Žiřina na Jiřina demonstruje historik J. V. Šimák na příkladu středověké vsi Žiřice, kterou dnes známe pod jménem Jiřice. Českobrodský redaktor a regionální historik Jozef Miškovský vyjádřil na druhou stranu pochybnosti – nepodařilo se mu totiž nalézt žádné novodobé zmínky ztotožňující potoky Výmolu a Jiřinu, a to ani v písemných pramenech, ani při ústním zpovídání pamětníků. My se však o to nyní můžeme znovu pokusit.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.