(Martin HŮRKA, Jak plynuly za první republiky letní měsíce v Polabí?, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, červenec-srpen 2020, s. 13)

Jak za první republiky v Brandýse a Boleslavi plynuly letní měsíce? Přestože lidé měli, co se zábavy a „rekreace“ týče, z dnešního pohledu ztížené možnosti (volná jen neděle, většinou omezená možnost dovolených), přesto si našli svou cestu a oddychu či koníčkům se věnovali. Svého druhu odpočinkem a trávením nepracovního času byl podíl na činnosti řady spolků, které se věnovaly pestré škále činností od charity přes sport po kulturu. Hospody po večerech (a zejména v sobotu po výplatě) také nezely prázdnotou. Volné letní neděle využívali obyvatelé zdejších dvou měst k rodinným či korporátním výletům.

Počet obyvatel obou měst setrvale rostl (ve Staré Boleslavi bylo roku 1921 hlášeno 3833 osob, roku 1930 pak již 4321 osob, v Brandýse počet lidí úměrně narostl z 5145 osob (1921) na 6056 osob (1930).

Klikatící se řeka Labe, která ve zdejším okolí byla regulována až během 30. let 20. století nabízela pěkná místa k vycházkám i ke koupání (byť znečištění postupem doby sílilo). Po proudu řeky si nejeden pár udělal vycházku k bývalé Císařské studánce, která je známa spíše pod názvem U Světice. Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého a přilehlé okolí bylo důkladně upraveno roku 1934. Při čištění studánky dokonce pracovníci narazili na kdysi uraženou hlavu sv. Jana, která byla soše následně navrácena. Oblíbené bývaly též vycházky Hluchovem a kolem Houštky.

V Brandýse i Boleslavi již ve 20. letech 20. století působili skautské oddíly (pro chlapce od 8 do 18 let). Ti často tábořili v lesích při dolním toku Jizery u Káraného, ale vyráželi také do vzdálenějších romantických koutů republiky. Jen poznamenávám, že v letech 1920-1922 byl starostou Svazu junáků-skautů v Československu Josef Svatopluk Machar.

Četba knih byla podporována i státem. Zákon o veřejných knihovnách obecních přijatý roku 1919, tedy nedlouho po vzniku republiky, nařizoval zakládání obecních knihoven. Do poloviny 20. let 20. století už knihovny existovaly již ve všech obcích brandýského okresu vyjma Borku a Nového Vesce. Pro představu se tehdy ve zdejších 54 obecních knihovnách nacházelo celkem před 15 tisíc knih. Vlastní knihy si lidé za první republiky mohli zakoupit např. v knihkupectví a papírnictví Sylvestra Kubáče nebo v obdobném, ale větším knihkupectví A. Brázdy.

Byť Brandýs a okolí z hlediska turismu nebylo tou nejvyhledávanější oblastí, čas od času i sem nějací výletníci zavítali. Organizované výpravy do zdejšího kraje pořádal např. ve 30. letech několikrát do roka pražský odbor klubu československých turistů (především na podzim a na jaře), a to po dvou základních trasách:

1) Satalice – Vinoř – Jenštejn – Brandýs n. L. – Houštka – Toušeň – Čelákovice

2) Měšice – Mratín – Kostelec n. L. – Záryby – Hlavenec – Skorkov – Bon Repos – Lysá n. L.

Turisté při svých toulkách brandýským Polabím mohli již ve 20. letech 20. století využívat typické turistické značení, jaké známe i dnes. Do roku 1928 bylo na brandýském okresu označeno více než 100 km tras (např. zeleně značená trasa z Brandýsa do Záryb, červeně trasa z Brandýsa přes Toušeň, Káraný a dále kolem sousoší sv. Václava do Lysé, zelená trasa vycházela ze Staré Boleslavi přes Houštku do Toušeně). K pohybu přes řeku pomáhaly v místech bez mostů přívozy.

Zcela mimořádné pozornosti pražských výletníků se v letních měsících těšili zejména Čelákovice a tamní pláže na labském ostrově pod čelákovickým kostelem, kterážto oblast byla ve světě prvorepublikového turismu známa pod názvem Grado (evokující slunné prostředí severoitalského letoviska při březích Jaderského moře). Rozvoji turismu v Čelákovicích velmi pomáhalo výborné dopravní spojení s Prahou prostřednictvím železnice. Kdo z výletníků se nechtěl „mačkat“ na čelákovickém Gradu, nacházel vhodná místa ke koupání u Nového Vesce při ústí Jizery do Labe nebo „v říčních a pískových lázních“ (koupališti) při nedaleké restauraci Jizerka. Brandýské městské koupaliště na Ostrůvku nebo koupaliště pana Semiána dole po proudu řeky na staroboleslavské straně bylo již v Městských listech připomínáno. Dnes přidejme jen úryvek z dobové reklamy: „Tyto vyhoví svým vybavením i těm nejnáročnějším. Naleznete zde hluboké řečiště pro plavce, bezpečné oddělení pro neplavce, oddělení dětské, čisté kabiny, lodičky, vyučování plování zkušeným plavčíkem, občerstvení atd.Brandys Semian

Labe bylo vyhledáváno nejen kvůli koupání, ale tu a tam se objevovali již i rybáři lovící nejen primárně kvůli opatření si rybího masa, ale i kvůli odpočinku u vody a tzv. rekreačnímu rybolovu (obdobně do okolních lesů vyráželi výpravy houbařů). Návštěvníci mohli využít ubytování v soukromí nebo hotelových zařízení. Pamětní kniha vyhlášeného brandýského hotelu Fuka (Černý kůň) z let 1930-1945 podává barvité svědectví o spokojenosti často významných hostů tohoto zařízení (např. filmaři a herci Hugo Haas, Karel Lamač, Vlasta Burian, Werich s Voskovcem, generál Radola Gajda, mistr světa v tenisu Karel Koželuh, celá řada zahraničních hostů). Vyhlášená byla především hotelová kuchyně. Jeden z hostů nazval jejího šéfa: „Il maestro di culinaria“. Z hostinců a restaurací se jako „nejstarší a jediné“ brandýské pohostinské zařízení, kde čepují plzeňské pivo, prezentovala restaurace U Fettrů.

Zrovna tak není třeba se dlouze rozepisovat o staroboleslavských slatinných a uhličitých lázních Houška. Lázeňští hosté nemuseli ve zdejší oblasti směřovat pouze do těchto lázní. Často vcházeli též přes práh areálu slatinných lázní v Toušeni a po určité období si své neduhy mohli jezdit léčit do siroželezitých lázní Ostrov (u Záp).Boleslav Houstka

Foto:

  1. Koupaliště Semián na staroboleslavské straně řeky Labe (40. léta 20. století ?, fotografie z archivu OMPV).
  2. Průčelí hlavní budovy lázní v Houštce (poč. 20. století, pohlednice z archivu OMPV).

 

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.