(Martin HŮRKA, Historická graffiti v Mariánském chrámu, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, říjen 2021, s. 13)

Při nedávné opravě chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi přilákaly pozornost mj. staré nápisy, podpisy, vyobrazení či symboly, které se nacházejí především na stěnách spojovacích podkrovních chodeb na bocích lodi kostela a na přístupových schodištích. Zanechávali je tam návštěvníci, poutníci, řemeslníci i vandalové od 17. století podnes.

Nápisy na zdech

Nápisy jsou provedeny buď červenou hlinkou (výlučně starší nápisy) či černě, včetně vyrytých či zhotovených tužkou (většinou mladší nápisy). Psány byly česky, občas latinsky, sporadicky německy a nedávno i ukrajinsky.

Pocházejí ze dvou hlavních období:

1. První období pokrývá průběh třicetileté války v první polovině 17. století a končí počátkem 18. století, respektive rokem 1709.

2. Druhé hlavní období počíná v 80. letech 19. století a trvá dodnes.

Z více než stopadesátiletého mezidobí se prozatím podařilo identifikovat pouhé dva datované nápisy, a to jistého Josefa ze Staré Boleslavi, který se podepsal roku 1833, dále pak podpis Lorety Schmützové z roku 1871.

Trocha statistiky

Prozatím došlo k identifikaci téměř 330 samostatných zápisů. Z toho datovaných je 171. Starší nápisy byly psány většinou červenou hlinkou. Z nápisů zhotovených touto barvou máme datováno celkem 48 samostatných položek. Pocházejí z rozmezí let 1634 (1624 ?) – 1709.

Nejstarší nápisy

Prozatím za nejstarší prokázaný záznam považujeme prostý podpis s datací z roku 1634, který zní: „Hans Wentzel von Jägerndorf. Den 8. September 1634“. Jägerndorf je německé označení pro město Krnov. Na zeď se nám tedy podepsal Slezan přišlý z prostoru dnešního slezsko-polského pomezí. Hned z následujícího roku rozeznáváme podpis Jana Poříčanského. Do konce 30. let 17. století přibyly ještě minimálně 4 další nápisy.

Jen pro doplnění, v chrámu existuje i jeden špatně čitelný nápis tvořený iniciálami a letopočtem, který by mohl být čten: „1624“.

Boleslav graffiti

Třicetiletá válka a Andreas Thorinus

Mezi nejstarší nápisy patří i dva špatně čitelné, datované rokem 1639 (v jednom případě máme dokonce ucelené datum 4. června 1639). Přinejmenším tento tak spadá do doby okupace Staré Boleslavi švédským vojskem generála Johana Gustafssona Bannera za třicetileté války (1618-1648). Do stejného období, tedy do let 1639-1640, kdy si ve Staré Boleslavi a jejím okolí vytvořila mnohatisícová švédská armáda jedno ze svých hlavních útočišť v Čechách, snad můžeme klást i následující explicitně nedatovaný nápis: „Andreas Thorinus  / Suecus, Thiae Candidatus“. Zkratku „Thiae“ lze chápat jako „Theologiae“. Zdá se tedy, že se na stěně zvěčnil „Andreas Thorinus / Švéd, kandidát teologie“. Dalším pátráním se podařilo vyhledat dobového švédského literáta totožného jména. Plným jménem se psal Andreas Nikolai Thorinus. Žil v letech 1596-1670. Po studiích v Uppsale, Greifswaldu a Helmstedtu učil na škole v Strängnäs. Roku 1645 byl vysvěcen na kněze a později působil jako duchovní správce v Sorundě nedaleko Stockholmu.

O kom a o čem podpisy vypovídají?

Starší vrstva ze 17. století

Starší záznamy mají často tu strukturu, že vedle návštěvníkova jména je uvedeno také místo původu, viz např. výše zmíněné nejstarší nápisy jmenující Hanse Wentzela von Jägerndorf (tedy Jana Václava z Krnova) či Jana Poříčanského. Čteme však i o dalších: Kašpar Polák Bydžovský (1651), Vojtěch Vodňanský (1652), Jiřík Svoboda Kostelecký nad Orlicí (1651), Václav Kratochvíle Kopidlenský, Jakub Václav Kandr Sušický (1657), Mikoláš Tobiška Žamberký (bez datace), Jan Kumbál Kostelecký a další.

V některých případech se dozvídáme i povolání dávných návštěvníků, např. „Byl tu na pouti řemesla mlynářskýho [???] Voktář“ (1655), „Tomáš Tichej Žiželický, řemesla kovářského“ (1659), „Samuel [???], řemesla soukenickýho, byl tady Léta Páně 1660“.

Vzhledem k charakteru zápisu, zmíněným řemeslům i uvedeným lokalitám původu z různých koutů naší země je pravděpodobné, že starší vrstva nápisů zobrazuje poutníky a návštěvníky chrámu, kteří přišli v souvislosti s náboženskými svátky a jinými církevními událostmi. Dosvědčují to i některé přípisky s náboženskou motivací jako: "...Boha / Miluj...", "Pane, smiluj se nad námi..." či "Sláva Bohu...".

Mladší vrstva od konce 19. století po současnost

Podepsáni jsou především řemeslníci pracující na opravách chrámu. Řada z nich je přímo ze Staré Boleslavi a okolí, např. pokrývači Rudolf Vít a Václav Poslt, oba ze Staré Boleslavi (1921), zedník Krákora ze Lhoty nad Labem (1925), dělník Václav Svoboda ze Staré Boleslavi (1925) a další. Na zdech ovšem najdeme i jména dělníků pocházejících z větší dálky, např. „[křesní jméno vyškrábáno] Trojan, pomocník zámečnický z Doubravice u Jičína pracoval zde 18. 12. 1885“.

Kromě řemeslníků podílejících se na rekonstrukčních pracích čteme jména různých skupin zvědavců, turistů i poutníků. Nechybějí ani nápisy z poslední rekonstrukce, a to jak od českých, tak i zahraničních řemeslníků a dělníků. Patrně rovněž do relativně nedávné doby lze zařadit nápisy typu: „MartyS smrdí“ nebo „Miluju Danu“.

Vyobrazení

Na stěnách kromě podpisů, vzkazů a hesel vidíme také drobná vyobrazení. Téměř výlučně jsou tyto črty kresleny červenou hlinkou, a lze je tak datovat do starší vrstvy ze 17. století. Pozorný návštěvník zde může spatřit např. vyobrazení zajíce, obličeje s pokrývkou hlavy s křížem na vrcholu, architektonické motivy (např. věž), množství hvězd, šibenici, erb s běžícími psy, muže v barokním oděvu s jednou rukou zdviženou (na pozdrav či při tanci ?).

Poděkování: Velmi děkujeme Zdeňce Tiché, ředitelce Informačního a kulturního centra Stará Boleslav za podnět ke studiu nápisů, zajištění přístupu a veškerý podpůrný servis.

Foto: Jeden z množství nápisů v chodbách kostela (M. Hůrka).

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.