Celoroční otevírací doba

středa - neděle 10 - 12, 12:30 - 17 hod.

Vstupné

Individuální Hromadné
dospělí: 40 Kč
snížené: 20 Kč
dospělí
nad 6 osob: 20 Kč
  děti a důchodci
nad 6 osob: 10 Kč
 další informace zde

rodinné: 60 Kč

Cena: 190,- Kč včetně poštovného

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na historii území bezprostředně obklopujícího Prahu. Vychází 2x do roka. Texty jsou řazené do rubriky Recenzované studie jsou podrobeny nezávislému recenznímu řízení.

OBSAH

Recenzované studie

MRVÍK Vladimír Jakub, Z rytířů sedláky - ze sedláků rytíři.

Obec Třebovle (okres Kolín) a místní nižší šlechta a raném novověku, SVOBODA Stanislav, Nymburské a dolnoslezské hřbitovy, komparace modelových lokalit v období novověku

PÁTRA Milan, Prostituce za první republiky v Brandýse nad Labem

Materiály

DOLEJSKÝ Martin, "Jsem dychtiv činů." Vzpomínky Karla Nekováře na květnové povstání roku 1945 v Praze

VOTOUPAL Igor, Archivní fond Rodinný archiv Brzorádů, Nymburk, 1778-1872

Zprávy

PÁTRA Milan, Fotografka brandýského polabí Marie Hartmanová

Řezníček Michal, Základní škola T.G. Masaryka a Milovicích a její projekty

ŠIMERKA Zdeněk, Dokončená etapa obnovy věže hradu Jenštejn

ISSN:1805-3874

[form|Studie a zprávy - Historický sborník pražského okolí 8/1|190]

  

Aktuálně

Výzkum zaniklého mlýna

11. 06. 2021 | Brandýs nad Labem

V rámci projektu „Staré cesty v Polabí“ se letošního roku podílíme i na výzkumu zaniklého mlýna Valcha, více viz zde.


Muzeum otevřeno

13. 03. 2020 | Brandýs nad Labem

Muzeum je od 5. 5. 2021 opět OTEVŘENO. Prosím při návštěvě dodržujte předepsané pokyny. Těšíme se na vás :-). Zde.


Projekt "Staré cesty v Polabí"

15. 01. 2021 | Brandýs nad Labem

Naše muzeum a Městské muzeum v Čelákovicích uzavřelo roku 2020 dohodu zaměřenou na zkoumání historických (často dnes zničených) cest za účelem studia především středověkého a raně novověkého osídlení v našem regionu. Projekt s aktuální dobou trvání 2020-2025 čerpá z archivních, kartografický, geologických a dalších pramenů, mj. též z detektorových průzkumů. Výstupy jsou plánovány především v podobě publikací (viz např. zde), přednášek (např. zde či zde), exkurzí a prezentací na webu muzea.