(Martin HŮRKA, Dávné tajemství kostela sv. Havla, Zpravodaj OÚ Vykáň, 2013, prosinec, s. 12)

Nedávno objevená smlouva uzavřená před 500 lety mezi obcemi Vykáň a Kozovazy nám poodhaluje zajímavou okolnost z historie vykáňského kostela. Text úmluvy z roku 1511 ohledně dvou kusů pozemků ležících u Kozovaz současně obsahuje dosud nejstarší známou zmínku o vykáňském kostele. Odcitujme si nyní většinu z onoho starého textu:

Vykan kostel

…kus jeden leží pod cestou vedle struhy, kteroužto cestou jezdí Vykáňští do mlejna do Kozovaz, a počítá se ten kus obce od mezníka, kterýž dělí louku Maškovu a tu obec vykáňskou, a tak nahoru proti vodě až do té louky, kterouž nyní Hurt z Vykáně drží, a druhý kus málo vejš proti Prnošový louce a dáleji k mezníku, kterýž dělí dědinu nebožtíka Sluštického od loučky Hurtovy z Vykáně a Říhovy z Kozovaz. Stala jest se taková smlouva mezi těmi obcemi, to tuto Vykáňskými a Kozovazskými, že jsou Vykáňští ty dva kusy obce své pustili Kozovazským k držení [a] k užívání mocně i všelijak budoucně jim v tom žádné překážky nečiníce, ani potomci vykáňští potomkům kozovazským. Tu sobě již nic nezůstavivše, nižádného práva ani spravedlnosti, a to s volí pána Jeho Milosti. A Kozovazští za to mají do Vykáně kostelu S[va]t[éh]o Jiří vždycky na budoucí časy při svátcích velikonočních jednou v rok XII d[enárů] č[eských] platiti a vydávati. …“

Údaj o kostelu sv. Jiří není překlep, lépe řečeno přepsání, ani zlomyslnost dávného autora register rychty mochovské, což dokládají další prameny. Roku 1605 v knize farních důchodů pražského arcibiskupství se k Vykáni píše: Kostela založení S[vatéh]o Jiří, posvěcení [mají] s břístevským. To záduší j[es]t filialis břístevskýho záduší…“. Známe ještě jednu, poslední zmínku o kostelu sv. Jiří ve Vykáni, která nám zároveň odhaluje, proč došlo k přesvěcení a přijetí nového patrona místního chrámu. V Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 se dozvídáme, že ve Vykáni „…jest kostel spálený, založení sv. Jiří. Nebýval tu žádný farář, nýbrž ze vsi Bříství kněz přisluhoval. Co by k záduší přináleželo, nejsouce pamětníků ani register, věděti se nemůže.“ Zápis byl sepsán tři léta po skončení třicetileté války (o této válce je psáno již v červencovém Zpravodaji 2012). Důvodem pro přesvěcení kostela byla tedy evidentně zkáza chrámu během válečného běsnění. O dvacet let později již prameny zmiňují kostel sv. Havla, oprava a přijetí nového patrona tedy proběhla buď ještě v 50. nebo nejpozději 60. letech 17. století.

Martin Hůrka, historik OMPV

Prameny a literatura:

  • Národní archiv, Archiv pražského arcibiskupství, sign. B 41/5, Liber proventuum parochialium IV, č. 173.
  • Státní oblastní archiv v Praze, fond VS Brandýs nad Labem, inv. č. 5722, sign. F 134, Registra gruntovní rychty mochovské (1567–1630), fol. 159b.
  • HŮRKA M.: Kostel sv. Havla ve Vykáni a jeho původní zasvěcení svatému Jiří. Vlastivědný zpravodaj Polabí, 2012, roč. 43, s. 4-11.
  • KLÍMOVÁ, H. (ed.): Soupis poddaných podle víry z roku 1651 (Kouřimsko), Praha 1997, s. 139.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.