(Martin HŮRKA, Co lze zjistit o mochovských usedlostech konce 16. století?, Mochovský zpravodaj, 2021, roč. 15, č. 1, s. 48-50)

Nenápadná suplikace, tedy prosebný list či žádost, brandýského forštmistra (vrchního správce císařských lesů panství Brandýs) Ondřeje Fücktische z roku 1596 mne podnítila k sepsání tohoto příspěvku. V německy psané suplikaci, která nemá rozsah ani jedné celé strany, se dotyčný forštmistr snaží docílit nabytí „malého selského dvora [v místě] zvaném ‚Mochov‘ ležícím na přerovském panství“. Tento dvůr patřil „blahé paměti nebožtíkovi Kocmandovi“. Fücktisch uvádí ocenění gruntu na 250 tolarů. Suplikace byla zaslána do Prahy královské komoře, tedy úřadu spravujícímu majetek krále a císaře Rudolfa II. Česká královská komora byla mj. i nadřízeným orgánem správy brandýského nebo přerovského komorního panství. Forštmistr upozorňuje na svou dlouholetou službu císaři a vyzdvihuje náklady, které s tím měl spojené. Domníval se, že mu tak dvůr bude postoupen. Označuje ho totiž jako „odúmrť“ spadlou do majetku komory.

Je možné se o tomto dvoře dozvědět více? Zjistit jeho vybavení, podobu, k němu přináležející polnosti a louky? Je možné se dozvědět více i o ostatních mochovských poddanských dvorech z doby renezance, tj. z doby předbělohorské (před 1620)? Zdaleka tomu tak nebývá vždy a všude, ale v případě Mochova máme dochovány hned dvě pozemkové knihy, jejichž záznamy sahají až k polovině 16. století. Z nich se dozvídáme, že „nebožtík Kocmanda“ se jmenoval křestním jménem Jan. Svůj grunt koupil roku 1575 od Jíry Červenky. Zemřel 1595, ale ještě toho roku stihl za svůj grunt zaplatit pravidelnou každoroční splátku. Zároveň však krátce na to „...léta 1595 v sobotu po sv. Vítě s povolením urozeného pana Michala Albrechta z Šontálu J. M. C. hejtmana na Přerově prošacován jest grunt skrze rychtáře a konšely mochovské a přerovský pozůstalý po n[ebožtíkovi] Janovi Kocmandovi s těmito svršky: klisny 4, hřebec roční 1, hříbat letošních 2, krávy 4, jalového dobytka 5, vovec 25, sviní s prasaty 18, slepic s kohoutem 21, husy s housaty 21, vozy 2, pluh 1, brány 2, žita 8 v[ěrtelů], ječmena 1 v[ěrtel], obilí cokoli na zimu a na jaře vsetýho jest; a prodán Janovi Duchkovýmu za sumu 250 [kop] g[rošů]...“ Grunt to tedy nebyl nijak malý. Dozvídáme se, že po Janovi Kocmandovi zde zůstala vdova Lída. Prodej však neprobíhal hladce, což bylo asi i důvodem, proč se o grunt začal zajímat brandýský forštmistr Fücktisch, který mohl zavětřit příležitost (zároveň vidíme, že vše zřejmě nebylo tak, jak ve své suplikaci popisoval královské komoře). V každém případě roku 1597 se grunt prodával znovu: „...prošacován a prodán jest grunt pozůstalý po n[ebožtíkovi] Janovi Kocmandovi se všemi svršky a nábytky... Janovi Vackovi ... za sumu 275 [kop] g[rošů]...“. Jan Vacek dvůr již držel stabilně po mnoho následujících let. Forštmistr Fücktisch ostrouhal.Mochov fasunek

Zápis z konce 16. století nám názorně ukazuje, co se v tehdejších soupisech uvádělo zejména, tj. především inventář dvora v podobě chovaného zvířectva, zásob obilí a důležitých (a finančně cenných) nářadí a jiného vybavení. Když máme štěstí, můžeme se někdy dočíst i o tom kterém poli či louce, a to včetně pomístního názvu a dalšího určení polohy. O vlastní podobě areálu dvora zmínky zpravidla nebývají. Popisy budov usedlosti, uvádění počtu chlívů, sklepů, zmínky o užitém stavebním materiálu, o ohradních zdech, branách, studních apod. máme v našem kraji v ucelené podobě až z doby končícího 18. století.

Prameny a literatura:

  • Národní archiv, Stará manipulace, i. č. 1697, sign. K 118/26, Žádost forštmistra Fücktische o dvůr v Mochově (1596).
  • Státní oblastní archiv v Praze, Vs Kounice, i. č. 315, Kontraktní kniha Mochov (1566-1672).
  • Státní oblastní archiv v Praze, Vs Brandýs n. L., i. č. 5722, Registra gruntovní rychty mochovské (1567-1630).

Foto: Vůz s plnými bočnicemi zvaný fasuněk (M. Hůrka).

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.