Celoroční otevírací doba

středa - neděle 10 - 12, 12:30 - 17 hod.

Vstupné

Individuální Hromadné
dospělí: 40 Kč
snížené: 20 Kč
dospělí
nad 6 osob: 20 Kč
  děti a důchodci
nad 6 osob: 10 Kč
 další informace zde

rodinné: 60 Kč

Nejbližší akce

Spolu s Petrem Encem z brandýského zámku jsme pro vás přichystali výstavu o třicetileté válce, přesněji o švédském táboru ve Staré Boleslavi 1639-1640.

Na základě písemných pramenů se podařilo sestavit několik minipříběhů, které poodhalují tehdejší situaci v okolí řeky Labe. U Staré Boleslavi vyrostl vojenský tábor, který obývalo několik tisíc osob – nejen vojáků, ale i vojenského trénu (řemeslníků, markytánek, vozků, rodin vojáků, prostitutek a dalších lidí). Kraj, již tak zpustošený předchozími lety války, dostal další ránu. Zanikaly mlýny, krčmy, pivovary, dvory, bývalé tvrze ba i celé vesnice. Duchovní správa se stěží držela v několika městech.

Vojenský tábor ve Staré Boleslavi sloužil jako jeden z hlavních opěrných bodů švédské armády v Čechách pro přečkání zimy 1639/1640. Byl součástí „pevnosti Labe“, labské linie, na které se švédský generál Johan Banér „zakopal“ (kromě Staré Boleslavi s předmostím v Brandýse nad Labem byly dalšími obsazenými lokalitami např. Litoměřice, Mělník nebo Hradec Králové).

Na výstavě jsou kromě maket a kopií k vidění dobové originály nalezené při archeologických výzkumech proběhlých na ploše staroboleslavského tábora v nedávné době, tak i při regulaci Labe ve 30. letech 20. století. A také jeden poklad.

Nejtěžším exponátem je věrná replika téměř 800 kg vážícího děla z roku 1645, jehož transport do muzea musela kvůli bezpečnosti dopravy jistit vozidla městské policie.

Tricetileta valka

Aktuálně

Projekt "Staré cesty v Polabí"

15. 01. 2021 | Brandýs nad Labem

Naše muzeum a Městské muzeum v Čelákovicích uzavřelo roku 2020 dohodu zaměřenou na zkoumání historických (často dnes zničených) cest za účelem studia především středověkého a raně novověkého osídlení v našem regionu. Projekt s aktuální dobou trvání 2020-2025 čerpá z archivních, kartografický, geologických a dalších pramenů, mj. též z detektorových průzkumů. Výstupy jsou plánovány především v podobě publikací (viz např. zde), přednášek (např. zde či zde), exkurzí a prezentací na webu muzea.


Muzeum opět UZAVŘENO!

12. 10. 2020 | Brandýs nad Labem

Vážení návštěvníci, Oblastní muzeum Praha-východ a všechny jeho pobočky jsou z důvodu opatření vlády ČR proti šíření koronaviru od pátku 18. prosince 2020 do odvolání opět U Z A V Ř E N Y.

Děkujeme za pochopení.