(Martin HŮRKA, 100 let od zavedení elektřiny do Mochova, Mochovský zpravodaj, 2023, roč. 17, č. 1, s. 50-52)

Podněty k elektrifikaci našeho kraje se objevovaly už před první světovou válkou. Dvě primární tratě z kolínské elektrárny naším směrem (přes Pečky a přes Kouřim) byly již tehdy budovány. Varianta vedení vzduchem se ukazovala finančně výhodnější oproti položení kabelů do země. V úvahu přicházely tři typy sloupů – sloupy dřevěné (odhadovaná životnost 15-20 let), železné (25-30 let) a betonové (odhad životnosti přes 50 let).  Propuknutí války další plány na prodloužení linky až do Mochova odsunulo na později.

Koncem roku 1920 se i Mochov připojil k znovuoživenému úsilí zdejší ch obcí o získání přístupu k elektrické energii. Předsedou společného podniku, který měl proud zajistit, byl zvolen Ing. Černý ze Sedlčánek, jednatelem pak mochovský rolník František Kvapil.

V průběhu roku 1921 probíhaly čilé debaty, neboť ne všechny obce se chtěly elektrifikace zúčastnit v první fázi, ve které šlo především o zřízení primární sítě (snad trochu z vychytralosti by se rády přidaly až později – zavedením sekundární odbočky do svých obcí). Diskutovala se též výhodnost a ekonomičnost všech tří tehdy dostupných zdrojů energie (pára, benzín, elektřina) pro pohon strojů v zemědělství a v živnostenských provozech.

Obce se shodly na následujícím plánu: Elektřina měla být brána od Elektrárenského Svazu středolabských okresů v Kolíně. Východiskem pro budování dvou nových primárních linií se měly stát obce Kšely a Lstiboř, kam již elektřina zavedena byla. První linie měla vést na Úvaly, druhá na Mochov, kde měla končit (později se měly obě linie propojit a uzavřít do kruhu, aby se předešlo výpadkům a posílila se stabilita sítě). Většina severněji položených obcí se naopak chystala na elektrifikaci primární linkou z dražické sítě. Náklady na vybudování primární sítě nakonec po velkých dohadech spadly na (náš tehdejší) českobrodský okres. Obce si naproti tomu ve vlastní režii zřizovaly své trafostanice. Rozvody po obci si také měla zajistit obec (případně družstvo pod jejím vedením). Při připojení jednotlivých spotřebitelů se v Mochově měl platit nejen připojovací poplatek (100 korun), ale také poplatek za každou žárovku (1 žárovka = 50 korun), za výkon elektromotorů (1 koňská síla = 100 korun) a dokonce i poplatek vypočtený z rozlohy polností dotyčného (1 korec = 20 haléřů).

Od plánů k realizaci uběhlo ještě několik měsíců. První primární síť byla budována v trase Kšely – Přistoupim – Český Brod – Úvaly, druhá primární síť pak ve směru Lstiboř – Klučov – Poříčany – Kounice – Mochov. Již během stavby primární linky bylo přikročeno k budování mochovské sekundární sítě rozvádějící elektřinu po obci do jednotlivých domů (provedla firma J. F. Soukup s Prahy-Smíchova, která práci dokončila v květnu 1923). Síť měl spravovat nově vzniklý „Elektrický podnik obce Mochova“. Cena proudu byla zprvu stanovena pro světlo 3 Kč, pro motory 2,50 Kč za 1 kWh! (přičemž lidé si tehdy běžně vydělávali jen několik stovek korun měsíčně, na druhou stranu spotřeba proudu byla v domácnostech oproti dnešku nesrovnatelně menší). Nyní tedy již nic nebránilo tomu, aby se Mochov 2. června 1923 poprvé rozzářil elektrickým světlem.

Elektřina i v širším regionu znamenala velkou novinku, proto učitelé velmi důrazně a opakovaně žákům vysvětlovali, že vedení opravdu nemají poškozovat a ničit a že opravdu musí dbát nejvyšší opatrnosti. Hrozilo se přísnými tresty. Po školách se rozvěšovala obdobná „desatera“:

 1. Nelez na sloupy a stojany elektrického vedení ani na stromy, rostoucí podél něho!
 2. Na drátech, které připevňují sloupy elektrických vedení k zemi, se nehoupej a nelomcuj jimi!
 3. Nelez na transformátorové budky, nevcházej nikdy dovnitř, jsou-li náhodou otevřeny, a nic do nich nestrkej!
 4. Neházej nikdy ničím po porculánových isolátorech ani po elektrických vedeních!
 5. Nepouštěj draků ani podobných věcí a nekopej míče blízko elektrického vedení!
 6. Nedotýkej se přetrženého drátu elektrického vedení, ani když leží na zemi!
 7. Nedotýkej se člověka raněného elektřinou, dokud není vyproštěn z dotyku s elektrickým vedením, nýbrž zavolej zkušené dospělé lidi!
 8. Nesahej na pojistky, vypínače a zásuvky a vůbec na nic, co je spojeno s elektrickým vedením, abys nepřišel k úrazu a nepoškodil vedení!
 9. Jakékoli poškození elektrických vedení oznam rychle dozorci; sám nic neopravuj!
 10. Svévolí a ničením elektrických zařízení bys dělal mnoha lidem škodu a sám by ses vydával v nebezpečí smrti.

Obyvatelé si zakrátko mohli i přímo v Mochově pořídit vše potřebné, co se týkalo elektřiny (od žárovek, přes radiopřístroje, až po různé motory upotřebitelné v hospodářství a domácnosti), a to u Františka Starého, který rovněž prováděl vlastní instalace elektrického osvětlení či rozvodů „síly motorické“ (tedy zásuvek).

Prameny a literatura:

 • PÁTEK F., K elektrisaci našeho okresu, Pod Lipany 2/10, 1923, s. 159n.
 • různé články v českobrodských novinách Naše Hlasy, ročníky 1913 (č. 14), 1921 (č. 1, č. 18, č. 47 a č. 48), 1922 (č. 6 a č. 39), 1923 (č. 10) a 1927 (č. 36).
 • Městské muzeum v Čelákovicích, kopie rukopisu Bedřicha Fereše Kronika městyse Mochova, díl I. (1952), s. 392-393.

 

 

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.