Celoroční otevírací doba

středa - neděle 10 - 12, 12:30 - 17 hod.

Vstupné

Individuální Hromadné
dospělí: 40 Kč
snížené: 20 Kč
dospělí
nad 6 osob: 20 Kč
  děti a důchodci
nad 6 osob: 10 Kč
 další informace zde

rodinné: 60 Kč

Nejbližší akce

Letošního roku se připojujeme k projektu Archeologických ústavu AV ČR v Praze a Brně s názvem "Archeologické léto".

Přichystali jsme si pro vás 4 archeologické vycházky údolím Vinořského potoka z Brandýsa nad Labem (start od muzea) do Dřevčic (příp. možnost prodloužení do Jenštejna).

Účast na komentovaných vycházkách je bezplatná, nicméně kapacity jsou omezené a vybraný termín je nutné si vždy předem rezervovat zde: http://www.arup.cas.cz/archeologicke-leto

Pozor! Kapacita poslední čtvrté vycházky 23. srpna od 10:00 je již VYČERPÁNA. Přihlásit se na tento termín bude možné jen v případě, že někdo svou rezervaci zruší. Pokud se žádné místo neuvolní, a přesto máte o daný termín zájem, kontaktujte předem přímo pracovníky muzea Andreu Němcovou či Martina Hůrku (kontakty viz zde).

Termíny všech našich vycházek:

středa 14. července    13:30
sobota 17. července    10:00
neděle 15. srpna    13:30
pondělí 23. srpna    10:00

Těšíme se na vaši účast!! Pevnou obuv, oblečení do přírody (i do houštin) a veselou mysl s sebou :-).

Archeologicke leto

Aktuálně

Poděkování za získané nálezy

27. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Poslední dobou se k nám do muzea dostává celá řada nálezů objevených v našem polabském regionu náhodnými nálezci i hledači kovů. V případě hodnotného nálezu se je snažíme obratem zpracovat, např. touto formou, viz zde.

Rádi bychom upozornili případné zájemce o spolupráci, že u nás mají dveře otevřené!


Nová rubrika

02. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Upozorňujeme na novou rubriku na našich webových stránkách! Jejím prostřednictvím chceme od léta 2021 publikovat plné texty vybraných archiválií z našich fondů.

Číst dál...

Výzkum zaniklého mlýna

11. 06. 2021 | Brandýs nad Labem

V rámci projektu „Staré cesty v Polabí“ se letošního roku 2021 podílíme i na výzkumu zaniklého mlýna Valcha, více viz zde.


Projekt "Staré cesty v Polabí"

15. 01. 2021 | Brandýs nad Labem

Naše muzeum a Městské muzeum v Čelákovicích uzavřelo roku 2020 dohodu zaměřenou na zkoumání historických (často dnes zničených) cest za účelem studia především středověkého a raně novověkého osídlení v našem regionu. Projekt s aktuální dobou trvání 2020-2025 čerpá z archivních, kartografický, geologických a dalších pramenů, mj. též z detektorových průzkumů. Výstupy jsou plánovány především v podobě publikací (viz např. zde), přednášek (např. zde či zde), exkurzí a prezentací na webu muzea.